Achtergrond
Van Amerikaans concept naar Nederlands instrument

Kijk verder ›
Beschrijving
Zelfredzaamheid als uitkomst

Kijk verder ›
Toepassing
Op diverse manieren toe te passen

Kijk verder ›
Eisen aan gebruikers
Makkelijk in het gebruik
 
Kijk verder ›
Instructie
Intake-, voortgang- of uitstroomgesprek

Kijk verder ›

Actueel

 • Nieuwsbrief #4
  Nieuwsbrief #4
  Onderwerpen:
  • Zuid-Limburg op weg naar gezamenlijke aanpak en regionale coördinatie
  • Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap
  Lees meer »
 • Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld. Lees meer »
 • Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  16 juni 2014
   
  Vijf Amsterdamse wijken oefenen met de nieuwe wijkaanpak, waarbij huisartsen, wijkverpleging en sociaal werk nauw samenwerken om de bezuinigingen in de zorg op te vangen.
  Lees meer »
 • Nieuwsbrief #3
  Nieuwsbrief #3
  Onderwerpen:
  • Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) overgedragen aan TNO Management Consultants
  • ZOOM-Database klaar voor gebruik!
  • Doorontwikkeling van de ZRM voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  • ZRM-Klantprofielen van het Cluster Sociaal
  Lees meer »
 • GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  26 mei 2014
   
  Er gaat het nodige veranderen in de organisatie van ZRM-trainingen én het begeleiden van de implementatie en toepassing van de ZRM in Nederland.
   
  De GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd in de Kerngroep ZRM, hebben daarom besloten om de ondersteuning en advies bij toepassing en implementatie inclusief training van de ZRM, over te dragen aan TNO Management Consultants. TNO Management Consultants is kennisleider op onder meer de thema’s Transitie en Transformatie, Transparant sturen, Auditen en onderzoeken.
  Lees meer »
 • Alle nieuwsitems »
 
T  +31 (0)55 - 368 98 00
E  info@tmc.tno.nl
Volg ons
  © Zelfredzaamheid - Matrix