Achtergrond
Van Amerikaans concept naar Nederlands instrument

Kijk verder ›
Beschrijving
Zelfredzaamheid als uitkomst

Kijk verder ›
Toepassing
Op diverse manieren toe te passen

Kijk verder ›
Eisen aan gebruikers
Makkelijk in het gebruik
 
Kijk verder ›
Instructie
Intake-, voortgang- of uitstroomgesprek

Kijk verder ›

Actueel

 • De ZRM wordt vernieuwd!
  De ZRM wordt vernieuwd!
  Draag bij aan de ontwikkeling van ZRM 2015 en geef uw suggestie.
   
  Wij willen u graag uitnodigen om uw suggesties voor verbetering van de ZRM met ons te delen. Overigens zijn niet alleen ideeën voor verbetering van de ZRM van harte welkom, maar ook suggesties over de ZRM-supplementen, de handleidingen en de handreikingen.
  Lees meer »
 • ZRM-supplement: Tijdsbesteding & twee handreikingen
  ZRM-supplement: Tijdsbesteding & twee handreikingen
  De ontwikkeling van het nieuwe ZRM-supplement: Tijdsbesteding, is afgerond en kan worden gedownload. Het supplement is bedoeld om de zelfredzaamheid van populaties die zijn vrijgesteld van arbeid (met name gepensioneerden en mensen die volledig zijn afgekeurd voor arbeid) in kaart te brengen en wordt voor deze doelgroep als aanvulling op de ZRM gebruikt.
  Lees meer »
 • Symposium Zicht op Zelfredzaamheid
  Symposium Zicht op Zelfredzaamheid
  Het versterken van de zelfredzaamheid van (groepen) mensen is een belangrijk maatschappelijk thema en daarmee ook een thema voor de gemeente, de zorg en de sociale werkvoorziening. Maar wat is zelfredzaamheid precies? Hoe weet je of iemand wel of niet zelfredzaam is? En als er interventies nodig zijn: op welke levensgebieden dan en hoe effectief zijn deze interventies?
   
  Op donderdag 5 maart organiseert de GGD Amsterdam samen met TNO Management Consultants een symposium over de Zelfredzaamheid-Matrix®. In het plenaire gedeelte wordt Zelfredzaamheid-Matrix® vanuit meerdere perspectieven belicht. Vervolgens kunt u een keuze maken uit twee workshops.
  Lees meer »
 • Publicatie: Herkennen klachten whiplashpatiënt
  Publicatie: Herkennen klachten whiplashpatiënt
  Onbegrip en medische hulp die niet vlekkeloos aansluit bij de klachten, is een bron van frustratie voor vele van de ruim 100.000 chronische whiplashpatiënten in ons land. Alle goede bedoelingen van artsen ten spijt.
  Lees meer »
 • Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap
  Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap
  In 2013 is het ZRM-supplement: Ouderschap ontwikkeld, als aanvulling op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Het supplement meet in hoeverre volwassenen zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen. Een jaar na publicatie heeft de GGD Amsterdam onderzocht bij welke instellingen of organisaties het ZRM-supplement: Ouderschap gebruikt wordt, hoe het gebruik door professionals wordt ervaren en wat de ‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’ van het supplement is.
  Lees meer »
 • Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld. Lees meer »
 • Zuid-Limburg op weg naar gezamenlijke aanpak en regionale coördinatie
  Zuid-Limburg op weg naar gezamenlijke aanpak en regionale coördinatie
  Eind juni organiseerde de GGD Zuid Limburg een expertmeeting ZRM waaraan bestuurders en professionals van een groot aantal gemeenten en instellingen in de regio deelnamen. Aanleiding was het besluit van de Parkstadgemeenten om met de ZRM te gaan werken en de constatering dat een groot aantal andere Zuid-Limburgse gemeenten en instellingen de ZRM gebruiken of overwegen te gebruiken.
  Lees meer »
 • Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  16 juni 2014
  Vijf Amsterdamse wijken oefenen met de nieuwe wijkaanpak, waarbij huisartsen, wijkverpleging en sociaal werk nauw samenwerken om de bezuinigingen in de zorg op te vangen.
  Lees meer »
 • ZRM-Klantprofielen van het Cluster Sociaal
  ZRM-Klantprofielen van het Cluster Sociaal
  De GGD Amsterdam heeft onderzocht of er op basis van ZRM-scores bepaalde klantprofielen te onderscheiden zijn tussen de populatie van het Cluster Sociaal. Deze populatie bestaat uit mensen die zich aanmelden bij de Centrale Toegang tot de Maatschappelijke Opvang, mensen die een bijstandsuitkering ontvangen bij Dienst Werk en Inkomen en huishoudens die hulp krijgen aangeboden vanuit een Samen DOEN in de Buurt team. Lees meer »
 • Doorontwikkeling van de ZRM voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  Doorontwikkeling van de ZRM voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  De GGD Amsterdam heeft onderzocht of de ZRM ook geschikt is voor het bepalen van de zelfredzaamheid van ouderen en van mensen met een verstandelijke beperking (VB). Hiervoor is voor elk van deze doelgroepen relevante literatuur bestudeerd, zijn reeds bestaande instrumenten geraadpleegd en zijn verdiepende gesprekken gevoerd met experts uit de ouderen- en de VB-sector. Lees meer »
 • ZOOM-Database klaar voor gebruik!
  ZOOM-Database klaar voor gebruik!
  De ZOOM-Database is klaar voor gebruik! ZOOM staat voor Zelfredzaamheid: Ontwikkeling, Onderzoek en Monitoring. In deze database wordt informatie van de Zelfredzaamheid-Matrix vanuit verschillende instellingen en gemeenten samengebracht. Lees meer »
 • GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  26 mei 2014
  Er gaat het nodige veranderen in de organisatie van ZRM-trainingen én het begeleiden van de implementatie en toepassing van de ZRM in Nederland.
   
  De GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd in de Kerngroep ZRM, hebben daarom besloten om de ondersteuning en advies bij toepassing en implementatie inclusief training van de ZRM, over te dragen aan TNO Management Consultants. TNO Management Consultants is kennisleider op onder meer de thema’s Transitie en Transformatie, Transparant sturen, Auditen en onderzoeken.
  Lees meer »
 • Alle nieuwsitems »
 
T  +31 (0)55 - 368 98 00
E  info@tmc.tno.nl
Volg ons
  © Zelfredzaamheid - Matrix