Achtergrond
Van Amerikaans concept naar Nederlands instrument

Kijk verder ›
Beschrijving
Zelfredzaamheid als uitkomst

Kijk verder ›
Toepassing
Op diverse manieren toe te passen

Kijk verder ›
Eisen aan gebruikers
Makkelijk in het gebruik
 
Kijk verder ›
Instructie
Intake-, voortgang- of uitstroomgesprek

Kijk verder ›

Actueel

 • Inzoomen op de ZOOM-database: In-ZOOM dag woensdag 25 mei 2016
  Inzoomen op de ZOOM-database: In-ZOOM dag woensdag 25 mei 2016
  In het kader van de ZOOM-database (Zelfredzaamheid-Matrix [ZRM], Onderzoek, Ontwikkeling en Monitoring) zijn op woensdag 25 mei beleidsmedewerkers, onderzoekers en datamanagers uit het hele land bijeengekomen op de ‘In-ZOOM dag’. Er waren afgevaardigden van zowel partijen die al deelnemen aan de ZOOM-database als belangstellenden. Het idee van de dag was tweeledig: enerzijds informeren bij deelnemers van de database wat zij verwachten van toekomstige (jaarlijkse) output en anderzijds het enthousiast maken van potentiële deelnemers om deel te nemen aan de database.
  Lees meer »
 • Zelf uw zelfredzaamheid meten?
  Zelf uw zelfredzaamheid meten?
  Dat kan met Mijn ZRM. Mijn ZRM is een webapplicatie, waarmee volwassen cliënten zelf hun zelfredzaamheid kunnen meten. Lees meer »
 • In-ZOOM middag, woensdag 25 mei 2016
  In-ZOOM middag, woensdag 25 mei 2016
  Komt u ook naar de In-ZOOM middag op woensdag 25 mei?
   
  Deze middag zal geheel in het teken staan van de ZOOM-Database (Zelfredzaamheid-Matrix, Monitoring, Onderzoek en Ontwikkeling). We zullen deze middag ingaan op de bijdrage die de ZOOM-database kan hebben voor monitoring en beleid van uw organisatie. Vragen die we zullen behandelen zijn onder andere:
  • Wat zijn de voordelen van de ZOOM-database voor uw organisatie?
  • Hoe kunnen resultaten uit de ZOOM-database worden vertaald naar beleid?

  De middag is interessant voor zowel huidige als potentiële deelnemers van onze database. Deelname is gratis.
  Lees meer »
 • Stef van de Weerd is genomineerd als beste ambtenaar van 2015
  Stef van de Weerd is genomineerd als beste ambtenaar van 2015
  Wij zijn trots dat Stef van de Weerd is genomineerd in de TOP 100 van beste ambtenaren van PM Publiek Denken in de categorie decentrale overheden. Al jaren zet Stef van de Weerd zich in voor de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Hij is kerngroeplid van de ZRM. Lees meer »
 • De ZRM wordt digitaal
  De ZRM wordt digitaal
  De digitale versie van de ZRM wordt binnenkort gelanceerd. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich nu al aanmelden voor de pilot implementatie.
   
  Iedere instelling, organisatie of dienst kan GRATIS gebruik maken van het betrouwbare, gebruiksvriendelijke en veilige online registratiesysteem van ZRM-informatie. Gebruikers hebben een account waarmee ze kunnen inloggen op een afgeschermd (beveiligd) deel van de ZRM-website. In de ZRM Digitaal omgeving kan de gebruiker een ZRM-beoordeling van een cliënt registreren, eerdere ZRM-beoordelingen van zijn cliënten inzien, overzichten van de ontwikkeling in zelfredzaamheid maken en ZRM-beoordelingen delen met hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt.
   
  De ZRM Digitaal gaat nu een pilot-fase in. Wilt u de ZRM Digitaal implementeren? Klik hier.
  Lees meer »
 • Rapport: Monitoring van de Top600 aanpak met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
  Rapport: Monitoring van de Top600 aanpak met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
  Het functioneren van subjecten in de Top600 aanpak: ZRM-scores tijdens screening en een eerste follow-up
  De Top600 aanpak is erop gericht ernstige (jeugd)criminaliteit drastisch terug te dringen. De 600 veelplegers in deze aanpak worden geselecteerd op basis van criteria van politie en het Openbaar Ministerie. Deze criteria zijn onder andere, de laatste vijf jaar aangehouden zijn voor een geweldsdelict die een grote impact heeft op de samenleving en minstens drie keer zijn veroordeeld voor een delict.
  Lees meer »
 • ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein
  ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein
  De GGD Amsterdam heeft onderzocht of er op basis van ZRM-scores bepaalde klantprofielen te onderscheiden zijn binnen populaties van het Sociaal Domein: mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, kwetsbare huishoudens vanuit de Samen DOEN in de Buurt interventie en mensen die zich aanmelden bij de Centrale Toegang tot de Maatschappelijke Opvang. Lees meer »
 • De ZRM wordt vernieuwd!
  De ZRM wordt vernieuwd!
  Draag bij aan de ontwikkeling van ZRM 2015 en geef uw suggestie
  Wij willen u graag uitnodigen om uw suggesties voor verbetering van de ZRM met ons te delen. Overigens zijn niet alleen ideeën voor verbetering van de ZRM van harte welkom, maar ook suggesties over de ZRM-supplementen, de handleidingen en de handreikingen. Lees meer »
 • ZRM-supplement: Tijdsbesteding & twee handreikingen
  ZRM-supplement: Tijdsbesteding & twee handreikingen
  De ontwikkeling van het nieuwe ZRM-supplement: Tijdsbesteding, is afgerond en kan worden gedownload. Het supplement is bedoeld om de zelfredzaamheid van populaties die zijn vrijgesteld van arbeid (met name gepensioneerden en mensen die volledig zijn afgekeurd voor arbeid) in kaart te brengen en wordt voor deze doelgroep als aanvulling op de ZRM gebruikt.
  Lees meer »
 • Symposium Zicht op Zelfredzaamheid
  Symposium Zicht op Zelfredzaamheid
  Het versterken van de zelfredzaamheid van (groepen) mensen is een belangrijk maatschappelijk thema en daarmee ook een thema voor de gemeente, de zorg en de sociale werkvoorziening. Maar wat is zelfredzaamheid precies? Hoe weet je of iemand wel of niet zelfredzaam is? En als er interventies nodig zijn: op welke levensgebieden dan en hoe effectief zijn deze interventies?
   
  Op donderdag 5 maart organiseert de GGD Amsterdam samen met RONT Management Consultants een symposium over de Zelfredzaamheid-Matrix®. In het plenaire gedeelte wordt Zelfredzaamheid-Matrix® vanuit meerdere perspectieven belicht. Vervolgens kunt u een keuze maken uit twee workshops.
  Lees meer »
 • Publicatie: Herkennen klachten whiplashpatiënt
  Publicatie: Herkennen klachten whiplashpatiënt
  Onbegrip en medische hulp die niet vlekkeloos aansluit bij de klachten, is een bron van frustratie voor vele van de ruim 100.000 chronische whiplashpatiënten in ons land. Alle goede bedoelingen van artsen ten spijt.
  Lees meer »
 • Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap
  Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap
  In 2013 is het ZRM-supplement: Ouderschap ontwikkeld, als aanvulling op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Het supplement meet in hoeverre volwassenen zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen. Een jaar na publicatie heeft de GGD Amsterdam onderzocht bij welke instellingen of organisaties het ZRM-supplement: Ouderschap gebruikt wordt, hoe het gebruik door professionals wordt ervaren en wat de ‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’ van het supplement is.
  Lees meer »
 • Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld. Lees meer »
 • Zuid-Limburg op weg naar gezamenlijke aanpak en regionale coördinatie
  Zuid-Limburg op weg naar gezamenlijke aanpak en regionale coördinatie
  Eind juni organiseerde de GGD Zuid Limburg een expertmeeting ZRM waaraan bestuurders en professionals van een groot aantal gemeenten en instellingen in de regio deelnamen. Aanleiding was het besluit van de Parkstadgemeenten om met de ZRM te gaan werken en de constatering dat een groot aantal andere Zuid-Limburgse gemeenten en instellingen de ZRM gebruiken of overwegen te gebruiken.
  Lees meer »
 • Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  16 juni 2014
  Vijf Amsterdamse wijken oefenen met de nieuwe wijkaanpak, waarbij huisartsen, wijkverpleging en sociaal werk nauw samenwerken om de bezuinigingen in de zorg op te vangen.
  Lees meer »
 • Doorontwikkeling van de ZRM voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  Doorontwikkeling van de ZRM voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  De GGD Amsterdam heeft onderzocht of de ZRM ook geschikt is voor het bepalen van de zelfredzaamheid van ouderen en van mensen met een verstandelijke beperking (VB). Hiervoor is voor elk van deze doelgroepen relevante literatuur bestudeerd, zijn reeds bestaande instrumenten geraadpleegd en zijn verdiepende gesprekken gevoerd met experts uit de ouderen- en de VB-sector. Lees meer »
 • ZOOM-Database klaar voor gebruik!
  ZOOM-Database klaar voor gebruik!
  De ZOOM-Database is klaar voor gebruik! ZOOM staat voor Zelfredzaamheid: Ontwikkeling, Onderzoek en Monitoring. In deze database wordt informatie van de Zelfredzaamheid-Matrix vanuit verschillende instellingen en gemeenten samengebracht. Lees meer »
 • GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  26 mei 2014
  Er gaat het nodige veranderen in de organisatie van ZRM-trainingen én het begeleiden van de implementatie en toepassing van de ZRM in Nederland.
   
  De GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd in de Kerngroep ZRM, hebben daarom besloten om de ondersteuning en advies bij toepassing en implementatie inclusief training van de ZRM, over te dragen aan RONT Management Consultants. RONT Management Consultants is kennisleider op onder meer de thema’s Transitie en Transformatie, Transparant sturen, Auditen en onderzoeken.
  Lees meer »
 • Alle nieuwsitems »
 
T  +31 (0)55 - 368 98 00
E  info@rontmc.nl
Volg ons
  © Zelfredzaamheid - Matrix