Achtergrond
Van Amerikaans concept naar Nederlands instrument

Kijk verder ›
Beschrijving
Zelfredzaamheid als uitkomst

Kijk verder ›
Toepassing
Op diverse manieren toe te passen

Kijk verder ›
Eisen aan gebruikers
Makkelijk in het gebruik
 
Kijk verder ›
Instructie
Intake-, voortgang- of uitstroomgesprek

Kijk verder ›

Actueel

 • ZRM-supplement: Tijdsbesteding & twee handreikingen
  ZRM-supplement: Tijdsbesteding & twee handreikingen
  De ontwikkeling van het nieuwe ZRM-supplement: Tijdsbesteding, is afgerond en kan worden gedownload. Het supplement is bedoeld om de zelfredzaamheid van populaties die zijn vrijgesteld van arbeid (met name gepensioneerden en mensen die volledig zijn afgekeurd voor arbeid) in kaart te brengen en wordt voor deze doelgroep als aanvulling op de ZRM gebruikt.
  Lees meer »
 • Symposium Zicht op Zelfredzaamheid
  Symposium Zicht op Zelfredzaamheid
  Het versterken van de zelfredzaamheid van (groepen) mensen is een belangrijk maatschappelijk thema en daarmee ook een thema voor de gemeente, de zorg en de sociale werkvoorziening. Maar wat is zelfredzaamheid precies? Hoe weet je of iemand wel of niet zelfredzaam is? En als er interventies nodig zijn: op welke levensgebieden dan en hoe effectief zijn deze interventies?
   
  Op donderdag 5 maart organiseert de GGD Amsterdam samen met TNO Management Consultants een symposium over de Zelfredzaamheid-Matrix®. In het plenaire gedeelte wordt Zelfredzaamheid-Matrix® vanuit meerdere perspectieven belicht. Vervolgens kunt u een keuze maken uit twee workshops.
  Lees meer »
 • Publicatie: Herkennen klachten whiplashpatiënt
  Publicatie: Herkennen klachten whiplashpatiënt
  Onbegrip en medische hulp die niet vlekkeloos aansluit bij de klachten, is een bron van frustratie voor vele van de ruim 100.000 chronische whiplashpatiënten in ons land. Alle goede bedoelingen van artsen ten spijt.
  Lees meer »
 • Nieuwsbrief #4
  Nieuwsbrief #4
  Onderwerpen:
  • Zuid-Limburg op weg naar gezamenlijke aanpak en regionale coördinatie
  • Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap
  Lees meer »
 • Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  Rapport: Implementatie, ervaringen en validiteit van het ZRM-supplement Ouderschap
  In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld. Lees meer »
 • Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  Publicatie: Zelfredzaamheid als toverwoord
  16 juni 2014
   
  Vijf Amsterdamse wijken oefenen met de nieuwe wijkaanpak, waarbij huisartsen, wijkverpleging en sociaal werk nauw samenwerken om de bezuinigingen in de zorg op te vangen.
  Lees meer »
 • Nieuwsbrief #3
  Nieuwsbrief #3
  Onderwerpen:
  • Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) overgedragen aan TNO Management Consultants
  • ZOOM-Database klaar voor gebruik!
  • Doorontwikkeling van de ZRM voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  • ZRM-Klantprofielen van het Cluster Sociaal
  Lees meer »
 • GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam dragen ZRM over aan TNO Management Consultants
  26 mei 2014
   
  Er gaat het nodige veranderen in de organisatie van ZRM-trainingen én het begeleiden van de implementatie en toepassing van de ZRM in Nederland.
   
  De GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd in de Kerngroep ZRM, hebben daarom besloten om de ondersteuning en advies bij toepassing en implementatie inclusief training van de ZRM, over te dragen aan TNO Management Consultants. TNO Management Consultants is kennisleider op onder meer de thema’s Transitie en Transformatie, Transparant sturen, Auditen en onderzoeken.
  Lees meer »
 • Alle nieuwsitems »
 
T  +31 (0)55 - 368 98 00
E  info@tmc.tno.nl
Volg ons
  © Zelfredzaamheid - Matrix