FAQ

intro over FAQ
ZRM producten

Inhoudelijk


No FAQs Found
ZRM trainingen

Trainingen


No FAQs Found
ZRM Toepassing

Toepassing


Is er een soort vragenlijst om het gesprek met de klanten te voeren en de ZRM in te vullen?

Om de ZRM te kunnen gebruiken is geen vragenlijst of gestructureerd interview vereist. Wel bieden de item-beschrijvingen die voor iedere score op ieder domein zijn geformuleerd handvatten voor het gesprek: om op een bepaalde score uit te komen zal een aantal, voor het domein specifieke, aspecten aan de orde moeten komen (of uit andere bronnen worden verzameld). Bijvoorbeeld: om een score te kunnen geven op het domein Financiën, zal de beoordelaar informatie moeten verzamelen over de bron van het inkomen, de hoogte van het inkomen, schulden, de dynamiek van schulden en het beheer van schulden.

Hoe de beoordelaar deze aspecten met de cliënt bespreekt kan per beoordelaar, cliënt, en gesprek verschillen. De manier waarop informatie wordt verzameld kan verschillen, de verzamelde informatie niet. Dat alle medewerkers de ZRM dezelfde manier gebruiken heeft veel meer te maken met begrip en kennis van de domeinen (definities en afbakening) en de scores, met andere woorden: welke informatie is belangrijk voor welke score op welk domein. Basiskennis kan worden opgedaan door de handleiding goed te bestuderen voor de ZRM te gebruiken en te oefenen met enkele casussen. Ook bieden wij een training voor toekomstige gebruikers gericht op het eenduidig beoordelen met de ZRM.

Facebook twitter google_plus linkedin