ZRM licentie voor software applicaties

Voor het inbouwen van de ZRM 2017® in software applicaties, vragen wij een bijdrage bestemd voor verdere ontwikkeling van het meetinstrument en het borgen van kwaliteit in haar toepassingen. Denk hierbij aan onderzoek en ondersteuning ten behoeve van ZRM gebruikers in heel Nederland.

Tarieven licentie

Kosten van een licentie zijn afhankelijk van hoeveel klanten via uw software applicatie gebruik maken van de ZRM.

Per klant die gebruik maakt van de ZRM betaalt u jaarlijks een vast bedrag van € 200,-. Met een klant bedoelen we een organisatie/instelling die via uw software applicatie gebruik maakt van de ZRM.

Facturering

Facturering vindt 2x per jaar, achteraf plaats: in december en juni. Om facturering voor u en uw klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u contact met ons opnemen om afspraken te maken over de exacte data waarop u factureert.

Trusted ZRM partner

Met een licentie voldoet u aan een van de criteria om door de GGD Amsterdam aangemerkt te worden als trusted ZRM software leverancier en als zodanig op de ZRM website vermeld te worden. De andere criteria hebben betrekking op het correct inbouwen van de ZRM. We helpen u hier graag bij.

Trusted ZRM leveranciers worden op de website www.ZRM.nl vermeld, krijgen toegang tot (inhoudelijke) ondersteuning van het ZRM team en mogen het ZRM beeldmerk voeren. Wij kunnen u inhoudelijk adviseren over een juiste implementatie van de ZRM, bijbehorende zwaartefactoren en integratie met digitale diensten van de ZRM: de ZOOM database en Mijn ZRM. Ook houden wij u op de hoogte van aanpassingen of nieuwe ZRM-producten. We bieden geen technische ondersteuning.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

Tjerk Kamann

Adviseur ZRM

Tkamann@ggd.amsterdam.nl

06 4555 4443

Facebook twitter google_plus linkedin