ZRM 2017: De ZRM is vernieuwd!

17-01-2017

De Zelfredzaamheid-Matrix is vernieuwd!

Het inzicht en de kennis die worden opgedaan door toepassing van de ZRM in een breder veld, de feedback van nieuwe gebruiksgroepen, en het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe ZRM-supplementen zijn aanleiding geweest om in 2017 een nieuwe versie van de ZRM te publiceren. De ZRM 2017 is vanaf nu beschikbaar via www.zrm.nl

Doordat de ZRM en aan de ZRM gerelateerde producten zoals supplementen, handleidingen, handreikingen, trainingen, visiedocumenten, randvoorwaarden, enzovoort in de loop van de tijd zijn ontwikkeld was de informatie versnipperd over verschillende publicaties en werd de structuur en ordening van het instrumentarium minder duidelijk voor gebruikers. Bovendien maakte toepassing bij een bredere groep gebruikers inhoudelijke aanpassing noodzakelijk om de bruikbaarheid van de ZRM te bevorderen. In 2016 werd daarom de herziening van alle ZRM-producten uitgevoerd. Het eerste resultaat van dit project is de nieuwe versie van de ZRM: de ZRM 2017.

Gebruikers en experts hebben heel veel verbeteringen en aanpassingen voorgesteld. De Kerngroep ZRM wil allen die hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken. Zonder deze feedback kan de ZRM niet worden verbeterd. De voorstellen hebben tot meer dan 100 kleine en grote wijzigingen geleid.

Veel van de verbeteringen betreffen de leesbaarheid en het gemak (en daarmee de eenduidigheid) van interpretatie, bijvoorbeeld de nieuwe benaming van het voormalig domein Dagbesteding, dat in de ZRM 2017 Werk & Opleiding is genoemd. Maar andere wijzigingen zijn aanpassingen in de betekenis van de niveaus van zelfredzaamheid op een bepaald domein, zoals het toevoegen van een indicator met betrekking tot verantwoord alcoholgebruik op het domein Middelengebruik (nieuwe domeinnaam!).

Ook is het aantal domeinen van 11 naar 13 gegaan. Dit heeft te maken met het opnemen van het domein Tijdsbesteding, dat voorheen een supplement was maar voor alle personen die met de ZRM worden beoordeeld van belang is gebleken. Daarnaast is het domein Activiteiten van het Dagelijks Leven gesplitst in twee domeinen (in Basale ADL en Instrumentele ADL). De reden hiervan is dat dit domein een soort vergaarbak werd van allerlei (dagelijkse) activiteiten waardoor de betekenis diffuus werd. De splitsing maakt geeft meer specifieke informatie over de zelfredzaamheid met betrekking tot de activiteiten in het dagelijks leven. Een overzicht van alle wijzigingen wordt binnenkort gepubliceerd op de (eveneens geheel vernieuwde) website www.zrm.nl.

In de komende maanden zullen ook de andere producten zoals de vernieuwde Handleiding ZRM, het nieuwe standaard scoreformulier en de nieuwe organisatiestructuur via de website worden gepubliceerd. Er is veel veranderd in de ZRM en er gaat nog veel veranderen. Hou daarom de website in de gaten en schrijf je in om nieuwsberichten te ontvangen.

De Kerngroep ZRM wenst je heel veel plezier en succes met de ZRM 2017!

Facebook twitter google_plus linkedin