‘De ZRM helpt een betere samenhang van zorg en ondersteuning te creëren voor de Amsterdammer’

11-07-2018

Bron:  Trots op je vak
Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg van Divosa
Nr. 14, juni 2018

‘Breed kijken en weten hoe het écht gaat met de cliënt’

 

De Zelfredzaamheid-Matrix is de afgelopen jaren breed ingevoerd in het sociaal domein van de gemeente Amsterdam. De matrix stimuleert professionals om breder naar de situatie van hun cliënten te kijken om zo een beter beeld te krijgen op welke terreinen hulp nodig is.

Amsterdam werkt niet met wijkteams, maar met netwerken van professionals en burgers waarin de zogeheten wijkzorgallianties een ondersteunende rol hebben. Projectleider Wijkzorg Ben Booij: “Wij zorgen dat Amsterdammers op een makkelijke manier toegang krijgen tot de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Ons uitgangspunt is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen is geregeld. Wij laten het aan de netwerken over hoe zij dit regelen. Wijkzorgallianties stimuleren dat het netwerk draait en iedereen zijn rol pakt.”

>>Lees meer

Facebook twitter google_plus linkedin