Populaire MijnZRM.nl krijgt een update!

08-10-2019

Op MijnZRM.nl kunnen personen voor zichzelf een Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) invullen en deze eventueel delen met hulpverleners. Sinds februari 2016 is MijnZRM.nl online beschikbaar voor het publiek en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Omdat deze zelfrapportage versie van de ZRM populair blijkt, zijn we begonnen aan een belangrijke update. Naar verwachting zal de nieuwe versie in het voorjaar van 2020 online staan.

Wat is Mijn ZRM.nl?

De MijnZRM is een zelfrapportage tool voor de ZRM. De “gewone” ZRM wordt door professionals, samen met cliënten ingevuld. Hierbij bepaalt de professional aan de hand van objectieve criteria de score van een cliënt. In de Mijn ZRM bepaalt de cliënt juist zelf hoe zelfredzaam hij/zij is aan de hand van concrete stellingen. De cliënt kan er vervolgens voor kiezen deze resultaten te delen met een hulpverlener. Zo kunnen de resultaten van de MijnZRM bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorbereiding op een gesprek met een hulpverlener en kunnen bijdragen aan cliëntgerichte hulpverlening.

Hoe vaak wordt Mijn ZRM.nl gebruikt?

Sinds de publicate in februari 2016 is de MijnZRM al duizenden keren ingevuld

Waarom een update?

Momenteel zijn de stellingen in de MijnZRM gebaseerd op de Zelfredzaamheidsmatrix uit 2013. Sinds 2017 is er een verbeterde versie van de ZRM met nieuwe domeinen en aangepaste criteria. Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen is de uitbreiding van 11 naar 13 domeinen de grootste aanpassing. Het domein Tijdsbesteding is toegevoegd en het domein ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) is opgedeeld in basale ADL en instrumentele ADL. Na de update van MijnZRM.nl is deze weer in lijn is met de meest recente versie van de ZRM zoals die wordt gebruikt door instellingen om de zelfredzaamheid van hun cliënten in kaart te brengen. Ook wordt meer aandacht besteed aan de eigen beleving en waardering van cliënten.

Naar verwachting is de vernieuwde versie van MijnZRM in het voorjaar van 2020 beschikbaar op mijnzrm.nl. Ondertussen blijft de huidige versie beschikbaar.

Facebook twitter google_plus linkedin