ZRM plannen 2019: onderzoek en ontwikkeling

13-02-2019

In 2019 staat er weer veel op de onderzoek- en ontwikkelagenda van de ZRM.

  • Het ZRM-instrumentarium wordt uitgebreid met een ZRM voor jongeren en een ZRM voor huishoudens.
  • Voor de ondersteuning van de hulpverleners die de ZRM gebruiken worden in 2019 een e-learning module en een handreiking ‘moeilijke thema’s gemaakt.
  • Klantstromen in het sociaal domein worden in kaart gebracht op basis van ZRM-gegevens

 

ZRM-jongeren en ZRM-huishoudens

De ZRM-jongeren en de ZRM-huishoudens voorzien in een behoefte om de jeugd- en volwassenenzorg beter op elkaar aan te laten sluiten en te werken vanuit de visie 1-gezin-1-plan. Deze aanvullingen op het ZRM-instrumentarium worden in samenwerking met het NJI en Praktikon ontwikkeld. De ZRM-jongeren maakt het mogelijk om de zelfredzaamheid van jongeren van 12 tot 18 jaar in kaart te brengen. De ZRM-huishoudens wordt ontwikkeld om het functioneren van (meer-persoons) huishoudens te beoordelen.

E-learning

Nieuwe en ervaren gebruikers kunnen kennis en vaardigheden in het beoordelen van de ZRM oefenen en opfrissen met de e-learning module die dit jaar wordt ontwikkeld. Daarnaast komt er een handreiking voor het bespreekbaar maken van zogenaamde ‘moeilijke’ thema’s zoals middelengebruik, negatieve gedachten (geestelijke gezondheid) of eenzaamheid (sociaal netwerk).

Klantstromen sociaal domein

Naast nieuwe ontwikkeling en betere ondersteuning van gebruikers wordt ook de informatie die de ZRM oplevert beter benut in 2019. Het in kaart brengen van klantstromen in het sociaal domein is daar een goed voorbeeld van. Analyses van de doelgroepen van het aanbod voor kwetsbare groepen in de gemeente en de overlap tussen de doelgroepen van verschillende diensten en instellingen geeft niet alleen inzicht in de doelgroepen zelf maar ook in de groepen die buiten de boot vallen.

 Houd de website in de gaten voor nieuws en publicaties over deze nieuwe ZRM-activiteiten in 2019.

Facebook twitter google_plus linkedin