Beschrijving

Wat is Mijn ZRM?

Mijn ZRM (Mijn Zelfredzaamheid-Matrix) is een webapplicatie, waarmee volwassen cliënten in het sociaal domein zelf hun mate van zelfredzaamheid kunnen meten. Deze zelfredzaamheid wordt gemeten op elf belangrijke gebieden in het dagelijks leven, zoals financiën, huisvesting of lichamelijke gezondheid. Bovendien zijn per gebied vrije tekstvelden beschikbaar. Daar kan de cliënt beschrijven hoe hij/zij zelf vindt dat het gaat op dat gebied.

ZRM als basis

Mijn ZRM is gebaseerd op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) die al langere tijd in gebruik is door hulpverleners. Mijn ZRM hanteert een zelfde indeling in domeinen en scores als de ZRM. Daarbij zijn sommige domeinnamen aangepast om de inhoud voor cliënten duidelijk te maken.

Waarom is Mijn ZRM ontwikkeld?

Vanuit de praktijk was de vraag naar een zelfrapportage-versie van de ZRM groot. De ZRM is een beoordelingsinstrument voor hulpverleners, dat onder andere gebruikt wordt om een hulpverleningsproces op te baseren. Cliënten hebben het recht om zo veel mogelijk mee te beslissen over vervolgstappen in de hulpverlening. Het gebruik van Mijn ZRM vergroot de autonomie van de cliënt in het hulpverleningsproces, want Mijn ZRM:

  • laat een cliënt nadenken over zijn eigen situatie;
  • bereidt een cliënt voor op een hulpverlenersgesprek;
  • laat cliënt en hulpverlener dezelfde “taal” spreken;
  • sluit aan bij een hulpverlening waarin de cliënt centraal staat;
  • maakt visieverschillen zichtbaar tussen cliënt en de hulpverlener die de ZRM invult.

 

Mijn ZRM geen vervanging van ZRM

Toch is Mijn ZRM geen vervanging van de huidige ZRM die hulpverleners invullen. Er is nog onvoldoende onderzocht voor welke doelgroepen Mijn ZRM wel en niet geschikt is en in hoeverre het instrument daadwerkelijk zelfredzaamheid meet. Daarvoor loopt op dit moment een onderzoek.

Nieuwe versie Mijn ZRM

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de Mijn ZRM. De huidige versie is nog gebaseerd op de verouderde ZRM 2013. Begin 2019 verwachten we een nieuwe versie van de Mijn ZRM te kunnen aanbieden die aansluit op de nieuwste versie van de ZRM.

Facebook twitter google_plus linkedin