Toepassing

De ZRM heeft diverse potentiële toepassingen. Potentiële toepassingen omdat voor een aantal van de hieronder beschreven toepassingen in de huidige fase van de ontwikkeling van de ZRM nog verder onderzoek nodig is.

Screening

Als instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen.
De ZRM wordt eenmaal afgenomen bij een cliënt, de score geeft inzicht in de zelfredzaamheid.

Voortgang en ontwikkeling

Als instrument in het bepalen van de ontwikkeling van de individuele cliënt.
De ZRM wordt (tenminste) tweemaal op verschillende momenten afgenomen bij een cliënt. Het verschil tussen twee scores geeft inzicht in de voortgang en ontwikkeling van de cliënt.

Toewijzing

Als instrument om een individuele cliënt aan een interventie toe te wijzen.
De ZRM wordt eenmaal afgenomen bij een cliënt. Als de score voldoet aan een criterium dat is gesteld voor een specifieke interventie, kan de cliënt aan die interventie worden toegewezen.

Behandeldoelen stellen

Als instrument om doelen te stellen voor de individuele cliënt.
De ZRM wordt eenmaal afgenomen bij een cliënt. De behandelaar bepaalt de waarschijnlijk haalbare zelfredzaamheid en drukt deze uit in een virtuele score voor een toekomstig meetmoment.

Routine outcome monitoring (rom)

Als instrument om de resultaten en uitkomsten van een interventie te monitoren.
De ZRM wordt (tenminste) tweemaal afgenomen bij een groep cliënten die toegewezen zijn aan bepaalde interventie. Door de groepscores over tijd te vergelijken kan het effect van de interventie op de groep worden geëvalueerd.

Richtlijnen voor interventies

Als instrument om doelen te stellen voor een interventie.
Zorgaanbieders kunnen de verwachte resultaten van een interventie uitdrukken in (verschil-)scores op de ZRM. Prestatieafspraken met bijv. financiers van zorg kunnen zo worden geconcretiseerd en gestandaardiseerd.

Facebook twitter google_plus linkedin