onderzoek

Lopend onderzoek

Met de data in de ZOOM-database is gekeken naar het stellen van haalbare doelen van zorg op basis van de ZRM. In de database zijn niet alleen ZRM-beoordelingen opgenomen maar ook de zogenaamde doel-ZRM’s dit zijn ZRM-scores die de behandelaar beoogt te bereiken met het aanbod dat hij doet. De werkelijke ontwikkeling van cliënten in relatie tot deze doel-ZRM zijn geëvalueerd. De analyses geven informatie over het stellen van haalbare doelen van behandeling door behandelaars en of en hoe doelen tijdens de behandeling worden bijgesteld. Het blijkt dat beide aspecten van behandelplanning op een aantal punten zou kunnen worden verbeterd.

Op dit moment wordt ook onderzoek gedaan naar of op basis van de mate van zelfredzaamheid ten tijde van instroom in het systeem voorspeld kan worden hoe cliënten zich gaan ontwikkelen. Er zijn domeinen en niveaus van zelfredzaamheid die grote invloed hebben op de voortgang van cliënten. De implicaties van deze bevindingen zijn enorm: als de hulpverlener weet dat het functioneren op een specifiek aspect van het leven de ontwikkeling van zijn cliënt beperkt of bevorderd, kan hij hier in zijn aanbod rekening mee houden teneinde meer of sneller voortgang te boeken.

Afgerond onderzoek

ZOOM-gegevens zijn ook gebruikt om te onderzoeken in hoeverre ZRM-scores verschillen tussen de groep die een verstandelijke beperking heeft, de groep die dit niet heeft, en de groep waarbij er alleen een indicatie is voor nader onderzoek naar een verstandelijke beperking binnen een populatie die gebruik maakt van de Amsterdamse Maatschappelijke Opvang. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in de MO met een verstandelijke beperking een lagere overall zelfredzaamheid hebben en op vrijwel alle domeinen van de ZRM op een lager niveau van zelfredzaamheid functioneren. Deze rapportage is bij Publicaties te downloaden.

Facebook twitter google_plus linkedin