Instructie

Het invullen van de ZRM kan plaats vinden naar aanleiding van een intake-, voortgang- of uitstroomgesprek. In dit gesprek dienen dan alle domeinen van de Zelfredzaamheid-Matrix aan de orde te komen.

Het is daarom aan te raden om de Zelfredzaamheid-Matrix tijdens het gesprek bij de hand te houden. Vraag per domein naar de huidige situatie van cliënt, of en welke professionele hulp de cliënt ontvangt voor eventuele problematiek. Vul het scoreformulier direct na het gesprek in.

Baseer uw oordeel op de informatie die u tijdens het gesprek heeft gekregen en informatie uit beschikbare registratiesystemen (bijv. informatie met betrekking tot verzekering en inkomen). Wanneer u op basis van deze informatie niet tot een oordeel kunt komen, is overleg met andere leden van het behandelteam aan te raden. Belangrijk is daarbij dat u uitgaat van de situatie en status van de cliënt op dit moment. ‘Oude’ informatie (meer dan 30 dagen voor de beoordeling) over de cliënt kunt u in het algemeen buiten beschouwing laten bij de beoordeling van de huidige zelfredzaamheid.

Facebook twitter google_plus linkedin