Lopend onderzoek

Hieronder ziet u een overzicht van het lopende onderzoek door het ZRM team van de GGD Amsterdam.

ZRM-klantprofielen

Voor ontwikkeling van ZRM-klantprofielen op maat werken we onder andere samen met de Top600-aanpak, WPI (Werk, Participatie en Inkomen Amsterdam), Samen DOEN teams, Wijkzorgteams Amsterdam, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Zie publicaties voor enkele voorbeelden van onderzoek naar klantprofielen.

Contactpersoon: Camiel Wijffels (cwijffels@ggd.amsterdam.nl).


Ontwikkeling van een ZRM voor jongeren en voor huishoudens.

Samen met het Nederlands Jongeren Instituut (NJI), Prakticon en professionals uit het Nederlandse werkveld, heeft de GGD Amsterdam een ZRM voor jongeren (12-18) en voor huishoudens ontwikkeld.

De ZRM jongeren is een aangepaste versie van de ZRM met grofweg dezelfde domeinen, maar dan vertaald naar de situatie van jongeren (12-18).

De ZRM huishoudens richt zich niet op het meten van zelfredzaamheid van een individu, maar op de zelfredzaamheid van een huishouden als geheel.

In oktober 2019 is een pilot onderzoek gestart om de nieuwe ZRM instrumenten te testen in de praktijk van o.a. wijkteams.  In het voorjaar van 2020 is dit onderzoek afgerond en zullen de ZRM-jongeren en de ZRM-huishoudens beschikbaar worden gesteld voor gebruik.

Contactpersoon: Tjerk Kamann (tkamann@ggd.amsterdam.nl)

ZRM: ‘best-practices’ model

De ZRM wordt in toenemende mate door een verscheidenheid aan professionals gebruikt. Echter, professionals hebben over het algemeen nog weinig ervaring met het verzamelen van informatie over onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan hun vakgebied, maar die wel relevant zijn vanuit het perspectief van de multidisciplinaire aanpak. Dit project inventariseert de methoden die inhoudelijke experts op het gebied van gesprekstechnieken gebruiken om dergelijke ‘moeilijke’ onderwerpen ter sprake te brengen. Door deze best practices uiteindelijk via instructiefilms op een website beschikbaar te stellen voor gebruikers van de ZRM kan de toepasbaarheid van de ZRM worden bevorderd, alsmede de integratie van hulpverlening en samenwerking tussen hulpverleners in de 1e lijn.


ZRM & de wijk

Een beschrijving volgt.

Facebook twitter google_plus linkedin