Publicaties

Hier vind je alle ZRM-gerelateerde publicaties van de GGD Amsterdam. Ze zijn gratis te downloaden.
Mijn Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix

Bron: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen Auteur(s): Francisca Flinterman, Steve Lauriks, Matty de Wit,  Stephan Cremer, Thijs Fassaert, Arnoud Verhoeff, José Manshanden Uitgeefdatum: 12 november 2019 Met de opkomst van het concept Positieve Gezondheid en het daarbij behorende gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Lees meer ›

Scores op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en MijnZRM vergeleken

Met de MijnZRM komt de cliënt tot een score over zijn eigen functioneren die te vergelijken is met de score die de professional met de ZRM geeft als beoordeling van het functioneren van de cliënt. We hebben scores op beide instrumenten vergeleken en eventuele oorzaken van verschillen onderzocht.

Lees meer ›

zrm-report
Basisoutput ZOOM-database: drie voorbeelden

Wanneer een organisatie is aangesloten bij de ZOOM-database, levert de werkgroep ZRM van de GGD Amsterdam elk jaar een basisoutput af waarin de huidige staat van de cliënten wat betreft zelfredzaamheid wordt samengevat. Hoe deze output eruit ziet hangt af van uw wensen. Hier ziet u twee voorbeelden.

Lees meer ›

ZRM Rapport
3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam (2017)

Deze 3e Vluchtelingenmonitor brengt de zelfredzaamheid van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).

Lees meer ›

ZRM Rapport
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)-klantprofielen van mensen die zich melden bij Maatschappelijk Werk Walcheren (2017)

Met behulp van ZRM-scores kunnen verschillende ZRM-klantprofielen worden onderscheiden binnen een groep cliënten die zich met schuldenproblematiek meldt bij Maatschappelijk Werk Walcheren. De zes gevonden klantprofielen maken duidelijk welke diversiteit aan problemen er bij deze groep speelt en welke zorgbehoeften deze cliënten hebben naast hun problematische financiële situatie.

Lees meer ›

ZRM Rapport
Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam (2017)

Door GGD en OIS Gemeente Amsterdam is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar Impulstrajecten en Wmo-doorstroomtrajecten van het programma Meedoen Werkt. Onderzocht is wat daarin de werkzame elementen zijn en in welke mate verandering in zelfredzaamheid wordt bereikt.

Lees meer ›

ZRM Rapport
Risicogroep voor crisisopvang? Een analyse van huishoudens met kinderen bij samenDOEN (2017)

Het aantal gezinnen dat beroep doet op de crisisopvang is de afgelopen 2 jaar sterk gestegen. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord of deze stijging indicatief is voor een algehele toename van huisvestingsproblemen bij huishoudens met kinderen in Amsterdam.

Lees meer ›

Standaard scoreformulier bij de ZRM 2017

Standaard scoreformulier bij de ZRM

Lees meer ›

ZRM Rapport
Zelfredzaamheid en Opvoedingsvaardigheden van Jonge Moeders in de Maatschappelijke Opvang (2016)

De situatie en ontwikkeling gemeten met het Ernsttaxatiemodel en de Zelfredzaamheid-Matrix.

Lees meer ›

zrm-report
Psychometrische kenmerken van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en het ZRM-Supplement: Ouderschap (2016)

Dit artikel beschrijft de dimensionaliteit, betrouwbaarheid, beoordelaarsovereenstemming en bruikbaarheid van de ZRM en het ZRM-Supplement: Ouderschap. Het Supplement is bedoeld als aanvulling op de ZRM om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen.

Lees meer ›

ZRM Rapport
ZRM-klantprofielen in het sociaal domein (2015)

Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishoudens en mensen die zich aanmelden bij de nachtopvang.

Lees meer ›

ZRM Rapport
Monitoring van de Top600 met de ZRM (2015)

Dit rapport bevat de resultaten van een eerste monitoring van de Top600 aanpak met behulp van ZRM-scores. Het primaire doel van dit rapport is om te bepalen hoe Top600 subjecten functioneren en hoe zij zich hebben ontwikkeld in de tijd ten opzichte van hun situatie tijdens hun screening.

Lees meer ›

Facebook twitter google_plus linkedin