Zelfredzaamheid en Opvoedingsvaardigheden van Jonge Moeders in de Maatschappelijke Opvang (2016)

18-01-2017

ZRM Rapport

Bron: GGD Amsterdam
Auteur(s): S. Lauriks, N. Spierings-Colina Amaro, E. Van ’t Klooster, P. De Keyzer & C. Nanninga
Uitgeefdatum: November 2016

De situatie en ontwikkeling gemeten met het Ernsttaxatiemodel en de Zelfredzaamheid-Matrix.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Centraal Onthaal Jongeren (COJ) in Rotterdam zijn betrokken in de zorg voor jonge moeders met huisvestingsproblemen. Zij voeren beiden een screening uit om een behandeltraject te plannen en de ontwikkeling van cliënten te volgen. Het CJG past daarvoor het Ernsttaxatiemodel (ETM) toe en in de maatschappelijke opvang, gecoördineerd vanuit het COJ, wordt de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) gebruikt. Het eindrapport van dit kun je hieronder downloaden.

Zelfredzaamheid en Opvoedingsvaardigheden van Jonge Moeders in de Maatschappelijke Opvang (1416 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin