Scores op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en MijnZRM vergeleken

02-12-2019

Bron: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Auteur(s): Wijnand van den Boom,  Leonie Klaufus, Steve Lauriks, Els Evenboer, Matty de Wit
Uitgeefdatum: okt 2018

Samenvatting

In 2016 is de MijnZRM ontwikkeld, een online zelfrapportageversie van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Het uitgangspunt was dat de cliënt in staat wordt gesteld om over zijn eigen functioneren na te denken en daardoor zijn eigen visie te etaleren. Met deMijnZRM komt de cliënt tot een score over zijn eigen functioneren die te vergelijken is met de score die de professional met de ZRM geeft als beoordeling van het functioneren van de cliënt. We hebben scores op beide instrumenten vergeleken en eventuele oorzaken van verschillen onderzocht.

Overeenkomst in scores varieerde van 31% voor het leefdomein Geestelijke gezondheid tot 83% voor Justitie. Wanneer er verschillen bestonden, betroffen deze vaker een lagere score door de cliënt.

Uit interviews kwam naar voren dat professional en cliënt soms een ander referentiekader hanteren of de toekomstige situatie willen scoren en dat professionals moeite hebben met het concept zelfredzaamheid. Ook kunnen verschillen mogelijk worden toegeschreven aan de MijnZRM: voor de cliënt is er geen mogelijkheid om andere relevante factoren, buiten de stellingen van de MijnZRM, mee te wegen in de score. Verschillen in scores zijn waardevol voor het gesprek tussen cliënt en professional, omdat uitwisseling van ideeën wordt bevorderd om te kunnen komen tot gezamenlijke beslissingen.

https://doi.org/10.1007/s12508-018-0174-6

Voor meer informatie over dit onderzoek: stuur ons een email

Facebook twitter google_plus linkedin