Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam (2017)

01-02-2017

ZRM Rapport

Bron: GGD Amsterdam & Onderzoek, Informatie en Statistiek
Auteur(s): Bouwine Carlier, Ellen Lindeman, Annelies van Loon
Uitgeefdatum: Feb 2017

Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam 2016

Door GGD en OIS Gemeente Amsterdam is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar Impulstrajecten en Wmo-doorstroomtrajecten van het programma Meedoen Werkt. Onderzocht is wat daarin de werkzame elementen zijn en in welke mate verandering in zelfredzaamheid wordt bereikt. Ruim 2.800 deelnemers zijn ingestroomd in de onderzochte trajecten. Hun zelfredzaamheid is bepaald aan de hand van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Op basis van de ZRM-scores bij de eerste meting zijn 7 klantprofielen opgesteld en is gekeken naar verschillen tussen deze groepen in de resultaten op de tweede ZRM-meting. De opgestelde klantprofielen laten verschillende groepen deelnemers zien, van diegenen met lage zelfredzaamheid op weinig domeinen met (profiel 1) tot de groep met lage zelfredzaamheid op veel domeinen (profiel 7). Bij bijna alle uitkomstmaten zien we dat het percentage “vooruitgang” oploopt van profiel 1 naar profiel 7. Dus deelnemers met lage zelfredzaamheid op veel domeinen gaan er relatief vaak op vooruit. Het is waardevol om te zien dat in de hier geëvalueerde trajecten blijkt dat er ook deelnemers zijn die vooruitgang boeken terwijl zij op veel domeinen niet zelfredzaam waren (inclusief op het gebied van gezondheid of sociaal netwerk) en een relatief lange uitkeringsduur hebben.

Download: rapportage_evaluatie_trajecten_meedoen_werkt_2016.pdf (1006 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin