Risicogroep voor crisisopvang? Een analyse van huishoudens met kinderen bij samenDOEN (2017)

01-02-2017

ZRM Rapport

Bron: GGD Amsterdam
Auteur(s): Marcel Buster, Wijnand van der Boom
Uitgeefdatum: feb 2017

Risicogroep voor crisisopvang? Een analyse van huishoudens met kinderen bij samenDOEN

Het aantal gezinnen dat beroep doet op de crisisopvang is de afgelopen 2 jaar sterk gestegen. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord of deze stijging indicatief is voor een algehele toename van huisvestingsproblemen bij huishoudens met kinderen in Amsterdam. Bovendien wordt vermoed dat de gezinnen bij de crisisopvang het spreekwoordelijke topje van de ijsberg representeren. In dit onderzoek wordt gekeken naar de gezinnen die (nog) niet op straat staan maar wel problemen hebben op het gebied van huisvesting en/of een risicoprofiel hebben dat hen kwetsbaar maakt voor het verlies van huisvesting. Er is gekeken naar huisvestingsproblematiek maar is ook bekeken welke ZRM-klantprofielen binnen de doelgroep van samenDOEN zijn te onderscheiden. Deze analyse is gebaseerd op de scores op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).

Download: Risicogroep-voor-crisisopvang_Een-analyse-van-huishoudens-met-kinderen-bij-Samen-DOEN.pdf (1060 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin