Monitoring van de Top600 met de ZRM (2015)

01-04-2015

ZRM Rapport

Top 600 aanpak. De Top600 aanpak is erop gericht ernstige (jeugd)criminaliteit drastisch terug te dringen. De 600 veelplegers in deze aanpak worden geselecteerd op basis van criteria van politie en het Openbaar Ministerie. Deze criteria zijn onder andere, de laatste vijf jaar aangehouden zijn voor een geweldsdelict die een grote impact heeft op de samenleving en minstens drie keer zijn veroordeeld voor een delict.

Doel van het onderzoek. De vraag is of sinds de start van de aanpak de Top600 personen in (algemeen) functioneren vooruit zijn gegaan. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een eerste monitoring van het functioneren van Top600 personen met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) op twee meetmomenten (screening en follow-up).

Algemene zelfredzaamheid van Top 600. De resultaten laten zien dat een substantiƫle groep (55%) van de Top600 personen vooruit gaat in algemene zelfredzaamheid sinds de start van de aanpak; 40% gaat achteruit en 5% blijft stabiel. Personen die vooruitgang boeken in hun algemene zelfredzaamheid zijn tijdens de 2de meting veelal op meerdere domeinen tenminste voldoende zelfredzaam.

De Top 600 en de domeinen ZRM. Op alle domeinen, behalve Justitie, gaat een (ruime) meerderheid sinds de start van de aanpak vooruit van beperkt-zelfredzaam naar tenminste voldoende zelfredzaam of men gaat achteruit in functioneren maar blijft dan wel ten minste beperkt-zelfredzaam. Vooral voor de domeinen Financiƫn, Dagbesteding en Justitie geldt dat de situatie waarin een deel van personen (15-31%) verkeert problematisch blijft. Daarnaast komt afglijden naar een lagere (problematische) score relatief veel voor op de domeinen Justitie (30%), Sociaal Netwerk (22%) en Maatschappelijke Participatie (12%).

Inzetten op meerdere domeinen noodzakelijk. Resultaten tonen aan dat leefgebieden zich onafhankelijk van elkaar in verschillende richtingen ontwikkelen. Het is voor de Top600 aanpak daarom van belang dat wordt ingezet op verbetering van meerdere afzonderlijke domeinen tegelijk.

Download het rapport hier:

Monitoring-van-de-Top600-met-de-ZRM (1531 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin