Basisoutput ZOOM-database: drie voorbeelden

16-08-2018

zrm-report

Bron: GGD Amsterdam
Auteur(s): Camiel Wijffels, Wijnand van den Boom en Lenette Rietveld
Uitgeefdatum: juni 2018

Wanneer een organisatie is aangesloten bij de ZOOM-database, levert de werkgroep ZRM van de GGD Amsterdam elk jaar een basisoutput af waarin de huidige staat van de cliënten wat betreft zelfredzaamheid wordt samengevat. Deze basisoutput wordt in samenspraak met de instelling opgeleverd. Onder vindt u vindt u drie voorbeelden van hoe deze basisoutput eruit kan zien.

1) In de basisoutput voor de sociale dienst van de gemeente Amsterdam (WPI – Werk, Participatie en Inkomen) is de zelfredzaamheid per domein uitgesplitst naar gebieden in de stad.

download: 20180704 - Basis output ZOOM - WPI Amsterdam 2016 naar gebieden.pdf (1488 downloads )

(2) In de basisoutput van het Centraal Coördinatiepunt van de GGD Haaglanden is de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners vergeleken over de periode 2013-2016.

download: 20180917 - Basisoutput ZOOM - CCP Den-Haag 2013-2016.pdf (1139 downloads )

(3) In de basisoutput van Centraal Onthaal van de gemeente Rotterdam is de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners vergeleken over de periode 2012-2016.

download: 20181001-Basisoutput-ZOOM-Rotterdam-CO-2012-2016.pdf (1159 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin