Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)-klantprofielen van mensen die zich melden bij Maatschappelijk Werk Walcheren (2017)

01-03-2017

ZRM Rapport

Bron: GGD Amsterdam
Auteur(s): Wijnand van der Boom, Nienke van der Woude-Klijn
Uitgeefdatum: Maart 2017

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)-klantprofielen van mensen die zich melden bij Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)

Met behulp van ZRM-scores kunnen verschillende ZRM-klantprofielen worden onderscheiden binnen een groep cliënten die zich met schuldenproblematiek meldt bij MWW. De zes gevonden klantprofielen maken duidelijk welke diversiteit aan problemen er bij deze groep speelt en welke zorgbehoeften deze cliënten hebben naast hun problematische financiële situatie. De profielen laten zien dat het begrip ‘multi-problematiek’ niet eenduidig is en veel verschillende gezichten kent. De leefgebieden huisvesting, werk/opleiding (en participatie) en geestelijke gezondheid zijn daarbij het vaakst problematisch (lage ZRM score). Om toekomstige monitoring van cliënten van MWW te kunnen waarborgen wordt aangeraden de ZRM periodiek, bij de start van de hulpverlening en daarna op verschillende evaluatiemomenten, af te nemen voor de gehele populatie. ZRM-profielen kunnen Sociaal Domein-overstijgend inzichtelijk maken hoe cliënten zich in het domein bewegen tussen de verschillende Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties die net als MWW de ZRM hanteren. Vragen als ‘welke cliëntprofielen komen waar terecht’, en ‘worden cliënten de juiste (combinatie van) zorg geboden’, kunnen hiermee beantwoord worden.

Download: 170328-ZRM-klantprofielen-van-clienten-met-financiele-problematiek_Maatschappelijk-Werk-Walcheren.pdf (1356 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin