Mijn Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix

03-12-2019

Bron: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Auteur(s): Francisca Flinterman, Steve Lauriks, Matty de Wit,  Stephan Cremer, Thijs Fassaert, Arnoud Verhoeff, José Manshanden
Uitgeefdatum: 12 november 2019

Met de opkomst van het concept Positieve Gezondheid en het daarbij behorende gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid rijzen er vragen over hoe dit instrument zich verhoudt tot de Zelfredzaamheid-Matrix. Beide instrumenten geven een indicatie van het functioneren van mensen op een brede set gezondheidsdimensies of levensdomeinen. Deze twee instrumenten, hoewel voor een verschillende context ontwikkeld, worden binnen het sociale domein in toenemende mate door elkaar gebruikt. Ze zijn echter geenszins onderling inwisselbaar. Omdat wij in Amsterdam meerdere malen geconfronteerd zijn met oneigenlijk gebruik van een van beide instrumenten gaan we in dit artikel dieper in op de specifieke toepassingsmogelijkheden, c.q. beperkingen van beide instrumenten.

Publicaties downloaden: 20191102-MPG-en-ZRM-Flinterman-et-al..pdf (1704 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin