Beschrijving

Wat is de ZOOM-Database?

ZOOM staat voor Zelfredzaamheid-Matrix: Ontwikkeling, Onderzoek en Monitoring. De ZOOM-Database brengt informatie bij elkaar van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) uit verschillende gemeenten en instellingen. Naast ZRM-scores wordt aanvullende informatie verzameld. Bij aanvullende informatie kan gedacht worden aan informatie over de cliënt waarvoor een ZRM wordt afgenomen, zoals geslacht, maar ook de organisatie waarbinnen de ZRM wordt afgenomen en geplande interventies naar aanleiding van een ZRM-score.

Door deze informatie van meerdere instellingen samen te voegen biedt de ZOOM-Database de mogelijkheid om de zelfredzaamheid van groepen mensen binnen het Sociaal Domein te vergelijken. De ZOOM-database biedt organisaties mogelijkheden voor de verbetering van de kwaliteit van het zorg- en hulpverleningsaanbod en sturing van hun zorgsysteem.

Voor een gedetailleerd overzicht van de informatie die in de database kan worden geregistreerd, zie het ZOOM-database Codeboek

Waarom de ZOOM-Database?

De ZRM wordt op veel plaatsen binnen het Sociaal Domein toegepast. De data die hiermee beschikbaar komen op groepsniveau, worden echter nog maar beperkt gebruikt. En waar zij worden gebruikt, gebeurt dit veelal alleen binnen de instelling of gemeente waar de ZRM wordt afgenomen. Het brede gebruik van de ZRM, als één vergelijkbare maat over verschillende werkvelden, gemeenten en instellingen, biedt unieke kansen. Zo kunnen we de zelfredzaamheid van (sub)groepen mensen in aard en ernst beschrijven en volgen in de tijd en kan deze vergeleken worden met andere (sub)groepen mensen in instellingen, wijken of gemeenten. Dit biedt waardevolle informatie die beleid en praktijk nodig hebben om de effectiviteit en efficiëntie van de hulpverlening te verbeteren.

Facebook twitter google_plus linkedin