Waar willen we naar toe?

Het streven is om uiteindelijk een informatiebron te vormen die inzicht biedt in de situatie en ontwikkeling van kwetsbare populaties in heel Nederland. Dit inzicht kan worden gebruikt door gemeenten, hulpverleningsinstanties en onderzoekers in heel Nederland. De ZRM wordt momenteel veel gebruikt door een diversiteit aan partijen in het Sociaal Domein, zoals welzijnswerk, sociale wijkteams, de verstandelijke gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang.

Zelfredzaamheid & statushouders

Op langere termijn kan de input vanuit de ZOOM-database inzichtelijk maken wat het effect is van de Amsterdamse aanpak m.b.t. (voormalig) statushouders en aangeven of de integratie en participatie van deze groep verbetert ten opzichte van voorgaande periodes en of de gestelde doelen uit het beleid worden gehaald. De ZOOM-database biedt een unieke mogelijkheid om structureel te weten te komen hoe het staat met de gezondheid en welzijn van deze kwetsbare doelgroep. Resultaten zullen halfjaarlijks in de “Amsterdamse Vluchtelingen Monitor”, in samenwerking met Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), worden opgenomen.

Facebook twitter google_plus linkedin