Deelnemen aan ZOOM?

Hoe meld ik mij aan voor de ZOOM-Database?

Wilt u zich aanmelden voor de ZOOM database, of wilt u weten wat de ZOOM-database specifiek voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met het ZRM team van de GGD Amsterdam via zrm@ggd.amsterdam.nl.

Voor wie is de ZOOM-Database?

Door aansluiting bij de ZOOM-database kunnen de ZRM-gegevens van uw organisatie worden vergeleken met de ZRM-gegevens van vergelijkbare organisaties. Dit wordt periodiek gerapporteerd in een basisoutput, waarvan voorbeelden hier te vinden zijn. Daarnaast kunnen aanvullende analyses voor specifieke doelgroepen, specifieke regio’s of specifieke interventies worden aangevraagd.

Hoe wordt de privacy van cliënten beschermd?

Er wordt samengewerkt met een Trusted Third Party (TTP). Deze TTP levert een applicatie die de BSN van mensen binnen een instelling kan omzetten in een code. Deze code is niet meer terug te leiden tot de oorspronkelijke BSN. Daarnaast worden sommige velden, zoals leeftijd, door de TTP gecategoriseerd om indirecte herleidbaarheid van de gegevens tegen te gaan. Pas na de versleuteling door TTP vindt de verzending van de data plaats; de data worden dus gepseudonimiseerd verzonden.

Meer gedetailleerde informatie over de specifieke werkwijze van pseudonimisering door TTP, vindt u in onderstaande downloads.

 

Kosten deelname ZOOM-database

Om de informatie in de database optimaal te kunnen gebruiken, is het nodig de database technisch en inhoudelijk blijvend te ondersteunen. Ook is capaciteit nodig om de inhoud te analyseren en beschrijven. Het streven is om dit zoveel mogelijk vanuit een centrale positie uit te voeren. Een manier om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, is het vragen van een eenmalige bijdrage van €1000,- aan de deelnemende instellingen. Daarnaast wordt financiering geworven om specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden met aanvullende analyses op de database.

Facebook twitter google_plus linkedin